De eerste drukkers in Vlaanderen

De eerste drukker van Vlaanderen is Dirk Martens. Hij startte in 1473 het eerste drukatelier van Vlaanderen in Aalst. Hij wordt gezien als de invoerder van de boekdrukkunst in Vlaanderen.

Samen met de Duitser Jan van Westfalen drukte Martens het eerste boek in Vlaanderen, genaamd ‘Speculum conversionis peccatorum’ van  Dionysius van Rijckel. Dirk Martens stierf op 2 mei 1534. Zijn drukkerij werd overgenomen door zijn schoonzoon, Servaes van Sassen.

Een andere bekende Vlaamse drukker is Christoffel Plantijn. Deze drukker van Franse afkomst, vestigde zich in 1549 in Vlaanderen. Hij opende in 1955 de bekende drukkerij Plantijn. Christoffel Plantijn zijn beroemdste werk is de Biblia Regia, de meertalige uitgave van de Bijbel.